luni, 24 aprilie 2017

Activităţi spirituale din cadrul Mișcării Charismatice Teofanice - Herculane 2017

 
În perioada taberei spirituale de la Herculane 2017 se vor desfășura următoarele activități ale Mișcării Charismatice Teofanice:
Sâmbătă, 29 aprilie 2017 – Conferinţele MCT-C28 şi MCT-C29 (audiate în premieră la Costineşti 2016). 
Intrare 9:00 – 9:30, la sălile Dacia 2 și Dacia 3. Audiere 10:20 – 13:40.
Pentru participare sunt necesare minim 15 ştampile pe legitimaţia extinsă Mişcarea Charismatică Teofanică. Pentru a putea participa la următoarele conferințe din cadrul MCT este necesar ca persoanele care au mai puțin de 17 ștampile pe legitimația extinsă MCT să fie prezente la această audiere.
Duminică, 30 aprilie 2017 – Conferința MCT-C30 (compusă din conferințele MCT C24 și MCT C25). 
Intrare 9:00 – 9:30, la sălile Dacia 2 și Dacia 3. Audiere 10:00 – 13:30.
Pentru participare sunt necesare minim 17 ştampile pe legitimaţia extinsă Mişcarea Charismatică Teofanică.
Vineri, 5 mai 2017 se va realiza exemplificarea spirituală excepţională: Realitatea tainică a Creaţiei şi a Manifestării Dumnezeieşti privită din punctul de vedere al lui Dumnezeu Tatăl. 
Intrare 18:00 – 18:20, la sălile Dacia 2 și Dacia 3. 
Pentru participare sunt necesare minim 11 ştampile pe legitimaţia simplă MCT. Se poate participa şi cu legitimaţia extinsă MCT.
Sâmbătă, 6 mai 2017 – Audiere în premieră: Conferinţa MCT-C31 (expunerea răspunsurilor oferite de profesorul de yoga Gregorian Bivolaru la unele întrebări care au fost formulate de către participanţi, în cadrul întâlnirilor Mişcării Charismatice Teofanice).
Intrare 9:00 – 9:45, la sălile Dacia 2 și Dacia 3. Audiere 10:30 – 12:30.
Pentru participarea la această prezentare este necesar să fi participat integral la audierea anterioară din data de 30 aprilie 2017.
Duminică, 7 mai 2017 – Audiere în premieră: Expunere suplimentară MCT-C31A „Anticamera comuniunii şi contopirii directe cu Dumnezeu Tatăl. Accesul direct al sufletului la dimensiunea autentică şi uneori teribilă a apropierii reale de Dumnezeu. Revelaţii apărute prin practica meditaţiei tăcerii sau a simplicităţii” 
Intrare 9:00 – 9:45, la sălile Dacia 2 și Dacia 3. Audiere 10:30 – 12:30.
Pentru participarea la această prezentare este necesar să fi participat integral la audierea din data de 6 mai 2017.
Duminică, 7 mai 2017 – Audiere suplimentară: Expunere suplimentară (MCT- C31B) „Taine uimitoare ce sunt prezente, dincolo de aparenţe, în cadrul Creaţiei şi Manifestării dumnezeieşti, ce există pe această planetă – Pământ”. 
Intrare 15:40 – 16:00, la sălile Dacia 2 și Dacia 3. Audiere 16:30 – 18:05.
Pentru participarea la această prezentare este necesar să fi participat integral la audierea din data de 6 mai 2017.
La activitățile MCT din zilele de 29 aprilie, 30 aprilie şi 6 mai 2017 se va face prezenţă şi se va pune ştampila de participare pe legitimaţie. 
La activitățile MCT din data de 7 mai 2017 nu se va face prezenţă şi nu se va pune ştampila de participare pe legitimaţie.
Atenţie! La toate aceste întâlniri ale Mișcării Charismatice Teofanice nu se va putea înregistra, nu se vor lua notiţe iar informațiile nu vor putea fi transmise.
 yogaesoteric
23 aprilie 2017

Activități spirituale practice în Tabăra Spirituală Yoghină de Vacanță Herculane 2017

Tabăra Spirituală Yoghină de Vacanță de la Herculane din acest an include, în premieră, un bogat program de exerciții, tehnici și procedee practice de yoga care vor fi realizate cu susținerea subtil-telepatică a profesorului de yoga Gregorian Bivolaru:
1. În fiecare dimineață, exerciții de HATHA YOGA la unison. Sesiunile colective de HATHA YOGA vor avea loc la Sala Dacia 2, în limita locurilor disponibile.
2. Se va realiza la unison o serie de procedee yoga care sunt incluse în programa diferitelor grupe de curs de yoga: 
- procedeul yoghin de evocare și vehiculare în ființă a curentului subtil colorat violet, respectiv a curentului subtil colorat alb strălucitor; 
- procedeul yoghin de vindecare și purificare a inimii cu ajutorul spiritual al îngerului păzitor (ABHIBHAVAKA-DEVA-SADHANA); 
- procedeul yoghin de sublimare a ignoranței (AVIDYA) prin comuniunea spirituală cu DHYANI BUDDHA VAIROCHANA (UDAVARTHANA-SADHANA); 
- tehnica yoghină PHOWA; 
- tehnica yoghină de meditație pentru trezirea și pentru dinamizarea celui de-al treilea ochi (AJNA-CHAKRA-VIKASHA-SADHANA); 
- procedeul de vindecare și purificare subtilă a Planetei cu ajutorul îngerilor (DEVA-SANDHANA-YOGA); 
- tehnica yoghină față-spate având ca temă Realitatea Universului fizic, în spatele căreia se află în permanență Dumnezeu Tatăl
- tehnica specială secretă de intrare în stare de rezonanță în AKASHA cu cele mai mari realizări spirituale legate de atingerea stării de eliberare supremă (MOKSHA-SADHANA).
Realizarea la unison a acestor procedee yoga va fi precedată de câte o scurtă prezentare recapitulativă a procedeului respectiv menită să fixeze principalele aspecte practice. Pentru participarea la aceste sesiuni este necesară legitimația de tabără și legitimația de curs de yoga care să ateste absolvirea grupei corespondente de curs, în programa căreia este inclus procedeul yoga respectiv.
3. Înaintea meditațiilor de amiază se vor realiza meditații de comuniune spirituală cu SHIVA și cu câte una dintre cele 10 Mari Puteri Cosmice. Aceste meditații sunt accesibile atât cursanților din grupele mici de curs de yoga, care pot realiza meditația folosind un suport muzical adecvat, la Cinematograful Dacia, cât și celor din grupele mari de curs de yoga, care pot realiza meditația în liniște, la Sala Dacia 2 sau la Sala Dacia 3, abordând fie procedeul de LAYA YOGA cu MANTRA corespondentă, fie procedeul de focalizare asupra YANTRA-ei corespondente (YANTRA YOGA).
4. Pentru aprofundarea practicii procedeului yoghin de LAYA YOGA au fost programate meditații colective cu durata de o oră (GANESHA, VAJRASATTVA, GAYATRI MANTRA). Participarea la aceste meditații LAYA YOGA se face pe baza legitimației de tabără și a legitimației de curs de yoga, care atestă faptul că aveți inițierea în MANTRA corespondentă.
În afara acestor exerciții practice, în program au fost incluse zeci de conferințe și seminarii, dintre care patru conferințe noi pregătite după manuscrisele profesorului yoga Gregorian Bivolaru și două expuneri noi din seria tematică referitoare la energia KUNDALINI SHAKTI, susținute de instructor yoga Nicolae Catrina.

yogaesoteric
23 aprilie 2017
 

sâmbătă, 22 aprilie 2017

Ajustorul şi sufletul - din Cartea Urantia

(din Cartea Urantia, cap.11)

Ajustorul şi sufletul

(1215.1) 111:0.1 PENTRU ştiinţă şi pentru filozofie, prezenţa Ajustorului divin în mintea umană face, pentru totdeauna, imposibilă atingerea unei înţelegeri satisfăcătoare a sufletului în evoluţie al personalităţii umane. Sufletul morontial este copilul universului, şi nu poate fi cunoscut cu adevărat decât prin clarviziune cosmică şi prin descoperire spirituală.
(1215.2) 111:0.2 Conceptul de suflet şi de spirit lăuntric nu este nou pe Urantia. El a apărut frecvent în diversele sisteme de credinţe planetare. Multe dintre religiile orientale şi unele religii occidentale au perceput că omul este atât divin prin moştenire, cât şi uman prin ereditate. Sentimentul prezenţei interioare adăugat omniprezenţei exterioare a Deităţii a făcut mult timp parte din multe religii urantiene. Oamenii au crezut multă vreme în existenţa a ceva care creşte înăuntrul naturii umane, ceva vital menit să dureze dincolo de scurta durată a unei vieţi temporale.
(1215.3) 111:0.3 Înainte ca oamenii să îşi dea seama că sufletul lor în evoluţie era zămislit de un spirit divin, ei au crezut că el se găsea în diverse organe fizice - ochiul, ficatul, rinichii, inima şi, mai târziu, creierul. Sălbaticii asociau sufletul cu sângele, cu respiraţia, cu umbrele, precum şi cu imaginea reflectată în apă.
(1215.4) 111:0.4 În concepţia lor despre atman, învăţătorii hinduşi s-au apropiat realmente de o apreciere a naturii şi a prezenţei Ajustorilor, însă nu au reuşit să distingă prezenţa concomitentă a sufletului în evoluţie şi a potenţialului nemuritor. Chinezii recunosc totuşi două aspecte ale unei fiinţe umane, yang- ul şi yin- ul, sufletul şi spiritul. Egiptenii şi multe triburi africane credeau de asemenea în doi factori, ka- ul şi ba- ul; ei nu credeau în general că sufletul a fost preexistent, ci numai spiritul.
(1215.5) 111:0.5 Locuitorii văii Nilului credeau că individul favorizat se vedea atribuindu-i-se la naşterea sa, sau puţin după, un spirit protector pe care îl numea ka. Ei susţineau că acest spirit păzitor rămânea cu subiectul muritor în timpul întregii sale vieţi şi trecea înaintea lui în starea viitoare. Pe zidurile unui templu din Luxor, unde se găseşte descrisă naşterea lui Amenhotep III, micul prinţ este zugrăvit pe braţul unui zeu al Nilului, şi lângă el se găseşte un alt copil, aparent identic cu prinţul, care simbolizează entitatea pe care egiptenii o numeau ka. Această sculptură a fost terminată în al cincisprezecelea secol dinaintea lui Cristos.
(1215.6) 111:0.6 Ka-ul era considerat un geniu spiritual care dorea să călăuzească pe cele mai bune căi ale vieţii temporale sufletul uman asociat, dar mai ales să influenţeze prosperitatea subiectului în viaţa de dincolo. Când un egiptean din această perioadă murea, se conta pe faptul că ka-ul său îl va aştepta pe cealaltă parte a Marelui Fluviu. La început de tot, s-a presupus că numai regii posedau un ka, dar curând s-a ajuns a se crede că toţi oamenii drepţi aveau unul. Vorbind de ka-ul lăuntric din inima sa, un conducător indian a zis: „Eu nu am neglijat cuvintele sale, mi fost teamă să încalc indicaţiile sale. Aceasta m-a făcut să prosper foarte mult. Eu am reuşit graţie a ceea ce m-a făcut să fac. Am fost distins prin îndrumarea sa.” Mulţi considerau ka-ul „un oracol al lui Dumnezeu în fiecare” şi ei aveau să „petreacă o veşnicie cu o inimă voioasă în graţiile Dumnezeului care este în voi”.
(1216.1) 111:0.7 Fiecare rasă urantiană de muritori în evoluţie are un cuvânt echivalent cu conceptul de suflet. Multe dintre popoarele primitive credeau că sufletul arunca priviri în afară asupra lumii prin ochii omeneşti; de aceea ele se temeau cu atâta laşitate de rea-voinţa ochiului rău. Ele au crezut multă vreme că „spiritul omului este lampa Domnului”. Rig-Veda spune: „Mintea mea vorbeşte inimii mele.”
(1216.2) 111:1.1 Cu toate că Ajustorii au de efectuat o muncă de natură spirituală, ei sunt obligaţi să o execute în întregime pe baze intelectuale. Mintea este terenul uman de la care Veghetorul spiritului trebuie să facă să apară, prin evoluţie, sufletul morontial, cu cooperarea personalităţii în care locuieşte.
(1216.3) 111:1.2 Există o unitate cosmică în diversele nivele mentale ale universului universurilor. Sinele intelectual îşi are originea în mintea cosmică într-o manieră mult asemănătoare cu nebuloasele, a căror origine este în energiile cosmice ale spaţiului universal. Pe nivelul uman (deci personal) al sinelui intelectual, potenţialul de evoluţie al spiritului devine dominant cu consimţământul minţii muritoare, din cauza înzestrării spirituale a personalităţii umane asociate cu prezenţa creativă din acest sine uman a unui cămin-entitate având o valoare absolută. Totuşi, această dominare a minţii materiale de către spirit este subordonată faţă de două experienţe: pe de o parte, trebuie ca sinele material (personal) să aleagă să coopereze cu Ajustorul lăuntric pentru a crea şi a întreţine sinele morontial, sufletul evolutiv potenţial nemuritor.
(1216.4) 111:1.3 Mintea materială este cadrul în care personalităţile umane trăiesc, sunt conştiente de ele înseşi, iau decizii, îl aleg sau îl abandonează pe Dumnezeu, se fac eterne sau se distrug pe ele însele.
(1216.5) 111:1.4 Evoluţia materială v-a format un mecanism de trăit, corpul vostru. Tatăl însuşi v-a înzestrat cu realitatea spiritului cel mai pur care se cunoaşte în univers, Ajustorul vostru al Gândirii. Dar mintea a fost lăsată în grija voastră, ea este supusă propriilor voastre decizii, şi prin minte se face că voi trăiţi sau muriţi. Înăuntrul acestei minţi şi cu această minte, voi luaţi decizii morale care vă permit să deveniţi asemănători cu Ajustorul, adică asemănători lui Dumnezeu.
(1216.6) 111:1.5 Mintea de muritor este un sistem intelectual temporar pregătit în fiinţele umane pentru durata unei vieţi materiale, şi, în funcţie de modul în care ele întrebuinţează această minte, ele acceptă sau resping potenţialul de existenţă veşnică. Mintea este aproape singura fracţiune a realităţii universale pe care o posedaţi şi care este supusă voinţei voastre. Sufletul - sinele morontial - va arăta în cele din urmă acumularea de decizii umane pe care le va fi luat sinele muritor. Conştiinţa umană se sprijină uşor pe mecanismul electrochimic subiacent, şi atinge cu delicateţe sistemul energetic morontial-spiritual care o domină. În cursul vieţii de muritor, fiinţa omenească nu este niciodată complet conştientă de nici unul din aceste două sisteme, şi de aceea trebuie ea să lucreze în mintea de care este conştientă. Ceea ce asigură supravieţuirea nu este atât de mult ceea ce mintea înţelege, cât mai degrabă ceea ce mintea caută să înţeleagă. Nu este atât de important cu ce se aseamănă mintea, cât cu ceea ce se străduieşte ea să semene, ceea ce constituie identificarea ei cu spiritul. Nu atât faptul ca omul să fie conştient de Dumnezeu este cel care se traduce prin ascensiunea sa în univers, cât mai degrabă dorinţa sa fierbinte de a-l întâlni pe Dumnezeu. Ceea ce sunteţi astăzi nu este la fel de important ca ceea ce deveniţi voi zi de zi şi în veşnicie.
(1217.1) 111:1.6 Mintea este instrumentul cosmic pe care voinţa omenească poate să interpreteze disonanţele distrugerii sau pe care această aceeaşi voinţă omenească poate să facă să rezoneze delicatele melodii ale identificării cu Dumnezeu şi ale supravieţuirii eterne care rezultă din aceasta. Ajustorul dăruit omului este, în ultimă analiză, impermeabil la rău şi incapabil să facă păcate, dar mintea umană poate efectiv să fie denaturată, deformată şi făcută urâtă şi rea prin maşinaţiile culpabile ale unei voinţe umane egoiste şi perverse. Tot astfel, mintea poate să fie făcută nobilă, frumoasă, adevărată şi bună - efectiv mare - în acord cu voinţa iluminată de spiritul unei fiinţe omeneşti cunoscătoare de Dumnezeu.
(1217.2) 111:1.7 Mintea evolutivă nu este pe deplin stabilă şi demnă de încredere decât atunci când se manifestă în cele două extremităţi de intelectualitate cosmică - total mecanizate şi în întregime spiritualizate. Între cele două extreme intelectuale de pur control automat şi de adevărată natură spirituală, se situează acest imens grup de indivizi a căror minte evoluează şi se înalţă, şi a cărei stabilitate şi linişte depind de alegerea făcută de către personalitatea lor, şi de identificarea lor cu spiritul.
(1217.3) 111:1.8 Cu toate acestea, omul nu abandonează servil şi pasiv voinţa sa Ajustorului. El alege mai degrabă activ, pozitiv şi cooperativ, să urmeze indicaţiile Ajustorului, atunci când el este conştient că aceste indicaţii diferă de dorinţele şi de impulsiile minţii muritoare naturale. Ajustorii manipulează mintea omului, dar nu o domină niciodată împotriva voinţei lui. Pentru Ajustori, voinţa omului este supremă. Şi astfel o consideră şi o privesc ei, în timp ce se străduiesc să atingă ţelurile spirituale de ajustare a gândirii şi de transformare a caracterului în cadrul aproape nelimitat al intelectului uman în evoluţie.
(1217.4) 111:1.9 Mintea este nava voastră, Ajustorul este pilotul vostru, voinţa umană este căpitanul. Stăpânul vasului muritor ar trebui să aibă înţelepciunea de a se încrede în pilotul divin pentru conducerea sufletului ascendent în porturile morontiale ale supravieţuirii veşnice. Numai prin egoism, prin trândăvie şi prin păcat se face că voinţa omului poate să respingă îndrumarea unei călăuze atât de iubitore, şi să facă să naufragieze în cele din urmă cariera muritorului pe primejdioasele stânci submarine ale refuzului îndurării şi pe recifurile săvârşirii păcatului. Cu consimţământul vostru, această fidelă călăuză traversează în siguranţă obstacolele timpului şi piedicile spaţiului, până la sursa însăşi a minţii divine şi merge chiar şi până dincolo, până la Tatăl Ajustorilor din Paradis.
(1217.5) 111:2.1 În toate funcţiunile mentale de inteligenţă cosmică, totalitatea minţii domină funcţiunile intelectuale fracţionare. În esenţa sa, mintea este o unitate funcţională, şi de aceea mintea nu uită niciodată să manifeste această unitate constitutivă, chiar şi atunci când este stânjenită şi împiedicată de alegerile şi de faptele neînţelepte ale unui sine rătăcit. Această unitate a minţii caută invariabil coordonarea spiritului pe toate nivelele asocierii ei cu un sine care are demnitate volitivă şi prerogative de ascensiune.
(1217.6) 111:2.2 Mintea materială a omului muritor este războiul cosmic care poartă ţesutul morontial pe care Ajustorul Gândirii interior brodează modelele spirituale ale unui caracter universal posesor de valori durabile şi de semnificaţii divine - un suflet supravieţuitor destinului ultim şi carierei fără sfârşit, un finalitar potenţial.
(1218.1) 111:2.3 Personalitatea umană se identifică cu mintea şi cu spiritul menţinute în raport funcţional de către viaţa într-un corp material. Această relaţie funcţională dintre această minte şi acest spirit nu are ca rezultat o combinaţie de calităţi sau atribute ale minţii şi ale spiritului, ci mai degrabă o valoare universală în întregime nouă, originală şi unică, având un potenţial de durată eternă, sufletul.
(1218.2) 111:2.4 Creaţia evolutivă a acestui suflet nemuritor rezultă din trei factori, iar nu din doi. Cele trei antecedente ale sufletului morontial uman sunt următoarele:
(1218.3) 111:2.5 1. Mintea omenească şi toate influenţele cosmice care o preced şi care acţionează asupra ei.
(1218.4) 111:2.6 2. Spiritul divin care locuieşte în această minte omenească şi toate potenţialurile inerente unui astfel de fragment de spiritualitate absolută, precum şi toate influenţele şi toţi factorii spirituali care îi sunt asociaţi în viaţa umană.
(1218.5) 111:2.7 3. Relaţia dintre mintea materială şi spiritul divin, care denotă o valoare şi comportă o semnificaţie ce nu se găsesc în nici unul din cei doi factori ai acestei asocieri. Realitatea acestei relaţii unice nu este nici materială nici spirituală, ci morontială. Aceasta este sufletul.
(1218.6) 111:2.8 Medianii au numit de multă vreme minte intermediară acest suflet evoluând al omului, în contrast cu mintea inferioară sau materială şi mintea superioară sau cosmică. Mintea intermediară este în realitate un fenomen morontial, de vreme ce există în domeniul intermediar dintre material şi spiritual. Potenţialul acestei evoluţii morontiale este inerent celor două impulsuri universale ale minţii: impulsul minţii finite a creaturii de a-l cunoaşte pe Dumnezeu şi de a se reuni cu divinitatea Creatorului, şi impulsul minţii infinite a Creatorului de a cunoaşte omul şi de a ajunge la experienţa creaturii.
(1218.7) 111:2.9 Această operaţiune celestă ce face să apară prin evoluţie sufletul nemuritor este făcută posibilă pentru că mintea muritoare este, în primul rând, personală şi, în al doilea rând, în contact cu realităţi supraanimale; ea posedă o dotare supramaterială cu facultăţi cosmice care asigură evoluţia unei naturi morale capabile de a lua decizii morale, ceea ce produce un contact creativ de bună credinţă cu slujitorii spirituali asociaţi şi cu Ajustorul Gândirii interior.
(1218.8) 111:2.10 Rezultatul inevitabil al acestei spiritualizări a minţii umane prin contact este naşterea treptată a unui suflet, progenitură unită cu o minte adjutant dominată de o voinţă omenească dornică cu ardoare să-l cunoască pe Dumnezeu, şi care lucrează în legătură cu forţele spirituale ale universului, care sunt sub controlul unui fragment efectiv din însuşi Dumnezeul întregii creaţii - Veghetorul de Mister. Astfel că realitatea materială şi muritoare a sinelui transcende limitările temporare ale mecanismului vieţii fizice, şi atinge o nouă expresie şi o nouă identificare în vehiculul în evoluţie care trebuie să asigure continuitatea individualităţii, sufletul morontial şi nemuritor.
(1218.9) 111:3.1 Greşelile minţii muritoare şi neregulile conduitei umane pot întârzia mult evoluţia sufletului. Cu toate acestea, ele nu ar putea inhiba acest fenomen morontial odată ce a fost declanşat de Ajustorul interior cu consimţământul voinţei creaturii. Însă, în orice moment anterior morţii fizice, aceeaşi voinţă materială şi umană are puterea de a reveni la alegerea ei şi de a respinge supravieţuirea. Chiar şi după ce a supravieţuit, muritorul ascendent păstrează prerogativa de a alege respingerea vieţii veşnice. În orice moment dinaintea fuziunii cu Ajustorul, creatura evoluândă şi ascendentă poate decide să renunţe la urmarea voinţei Tatălui Paradisului. Fuziunea cu Ajustorul denotă că ascendentul a ales pe veci şi în mod irevocabil, să facă voia Tatălui.
(1219.1) 111:3.2 Pe durata vieţii în trup, sufletul în evoluţie are facultatea de a întipări şi mai adânc deciziile supramateriale ale minţii umane. Fiind supramaterial, sufletul material nu funcţionează prin el însuşi pe nivelul material de experienţă umană. Fără colaborarea unui spirit al Deităţii precum Ajustorul, acest suflet spiritual nu poate să mai funcţioneze deasupra nivelului morontial. Tot astfel, sufletul nu ia decizii finale înainte ca moartea sau transferul să fi rupt asocierea sa materială cu mintea muritoare, afară de cazul când mintea materială nu a delegat în mod liber şi de bunăvoie autoritatea necesară sufletului ei morontial în mod funcţional asociat. Pe durata vieţii, voinţa muritoare, puterea de decizie şi de alegere a personalităţii, rezidă în circuitele mentale materiale. Pe măsură dezvoltării de muritor pe pământ, acest sine, cu inestimabilele lui puteri de alegere, se identifică cu sinele morontial. Sufletul este astfel embrionul viitorului vehicul morontial al identităţii personalităţii.
(1219.2) 111:3.3 Acest suflet nemuritor are mai întâi o natură în întregime morontială, dar el posedă o asemenea capacitate de dezvoltare încât se înalţă invariabil la adevăratele nivele spirituale demne de fuziunea cu spiritele Deităţii. Fuziunea are în general loc cu acelaşi spirit al Tatălui Universal care declanşase acest fenomen creativ în mintea creaturii.
(1219.3) 111:3.4 Mintea umană şi Ajustorul divin sunt amândoi conştienţi de prezenţa şi de natura distincte ale sufletului în evoluţie - Ajustorul pe deplin, iar mintea parţial. În ceea ce priveşte sufletul, pe măsura propriei sale creşteri evolutive, el devine din ce în ce mai conştient de mintea umană şi de Ajustorul divin ca identităţi asociate. Sufletul participă la calităţile minţii umane precum şi la cele ale spiritului divin, dar el evoluează constant către sporirea controlului spiritual şi a dominaţiei divine, stimulând o funcţiune mentală ale cărei semnificaţii caută să se coordoneze cu adevăratele valori spirituale.
(1219.4) 111:3.5 Cariera de muritor, evoluţia sufletului, nu este atât o încercare cât o educare. Credinţa în supravieţuirea valorilor supreme este esenţa religiei. Experienţa religioasă autentică constă în unirea valorilor supreme şi a semnificaţiilor cosmice ca realizare a realităţii universale.
(1219.5) 111:3.6 Mintea cunoaşte cantitatea, realitatea, semnificaţiile. Dar calitatea - valorile - este simţită. Ceea ce simte este creaţia unită a minţii care cunoaşte şi a spiritului asociat care conferă realitate.
(1219.6) 111:3.7 În măsura în care sufletul morontial evoluând al omului se impregnează de adevăr, de frumuseţe şi de bunătate ca fiind realizarea valorii conştiinţei de Dumnezeu, fiinţa care rezultă devine indestructibilă. Dacă nu este nici o supravieţuire a valorilor eterne în sufletul care evoluează al omului, atunci existenţa muritoare este lipsită de sens, iar viaţa însăşi este o iluzie tragică. Dar aceasta este veşnic adevărat: ceea ce începeţi în timp voi isprăviţi în mod sigur în veşnicie--dacă acel lucru merită a fi încheiat.
(1219.7) 111:4.1 Recunoaşterea este procesul intelectual care constă în potrivirea impresiilor senzoriale primite din lumea exterioară cu lumile aparţinând memoriei individului.
(1220.1) 111:4.2 Înţelegerea implică faptul că aceste impresii senzoriale recunoscute şi modelele memoriei care le sunt asociate au fost integrate sau organizate într-o reţea dinamică de principii.
(1220.2) 111:4.3 Semnificaţiile decurg dintr-o combinare de recunoaştere şi înţelegere. Semnificaţiile nu există într-o lume în întregime senzorială sau materială. Semnificaţiile şi valorile nu sunt percepute decât în sferele interioare sau supramateriale ale experienţei umane.
(1220.3) 111:4.4 Progresele adevăratei civilizaţii sunt toate născute din această lume lăuntrică a omenirii. Numai viaţa lăuntrică este cu adevărat creativă. Civilizaţia abia dacă progresează atunci când majoritatea tineretului unei generaţii îşi consacră atenţia şi energia urmăririi materialiste a lumii senzoriale sau exterioare. Lumea interioară şi lumea exterioară au serii diferite de valori. Orice civilizaţie este în pericol când trei sferturi din tineretul ei neglijează să se intereseze de etică, de sociologie, de eugenie, de filozofie, de artele frumoase, de religie şi de cosmologie.
(1220.4) 111:4.5 Numai la nivelul superior al minţii supraconştiente care vine în contact cu domeniul spiritului al experienţei umane se găsesc aceste concepte superioare asociate cu modele maestru eficiente care vor contribui la clădirea unei civilizaţii mai bune şi mai durabile. Personalitatea este creativă prin natură, dar ea nu funcţionează creativ decât în viaţa interioară a individului.
(1220.5) 111:4.6 Cristalele de zăpadă au întotdeauna o formă hexagonală, dar niciodată două din ele nu sunt identice. Copiii se modelează după tipuri, dar nu există doi care să fie identici, chiar dacă sunt gemeni. Personalităţile se înrudesc cu tipurile, dar sunt întotdeauna unice.
(1220.6) 111:4.7 Fericirea şi bucuria îşi au originea în viaţa interioară. Nu poţi simţi o bucurie reală de unul singur. O viaţă solitară este fatală pentru fericire. Chiar şi familiile şi naţiunile se bucură mai bine de viaţă dacă o împărtăşesc cu alţii.
(1220.7) 111:4.8 Voi nu puteţi controla realmente lumea exterioară - mediul înconjurător. Creativitatea lumii interioare este cea care este cea mai supusă directivelor voastre, deoarece acolo personalitatea este atât de eliberată din cătuşele legii cauzei şi efectului. O suveranitate volitivă limitată este asociată cu personalitatea.
(1220.8) 111:4.9 Din moment ce viaţa interioară a omului este cu adevărat creativă, fiecare persoană poartă responsabilitatea de a alege dacă această creativitate va fi spontană şi în întregime dependentă de hazard, sau dacă va fi controlată, dirijată şi constructivă. Cum poate o imaginaţie creativă să producă rezultate valabile dacă scena pe care funcţionează este deja ocupată de prejudecăţi, de ură, de frici, de ranchiune, de răzbunări şi de sectarisme?
(1220.9) 111:4.10 Ideile îşi pot avea originea în stimulii lumii exterioare, dar idealurile se nasc numai pe tărâmurile creative ale lumii interioare. Naţiunile lumii sunt actualmente dirijate de către oamenii care au o supraabundenţă de idei, dar o carenţă de idealuri. Aceasta este explicaţia sărăciei, a divorţurilor, a războaielor şi a conflictelor rasiale.
(1220.10) 111:4.11 Iată problema: dacă omul cu liberul său arbitru este dotat lăuntric cu puteri creative, trebuie atunci să recunoaştem că libera creativitate conţine potenţialul liberei distructivităţi. Iar atunci când creativitatea se orientează către puterea distrugătoare, fiinţa se găseşte în faţa devastărilor răului şi ale păcatului - asupriri, războaie şi distrugeri. Răul este o creativitate parţială care tinde către dezintegrare şi, în cele din urmă, către distrugerea finală. Orice conflict este rău în sensul că el inhibă funcţiunea creativă a vieţii lăuntrice - el reprezintă un fel de război civil în personalitate.
(1221.1) 111:4.12 Creativitatea interioară contribuie la înnobilare prin integrarea personalităţii şi unificarea individualităţii. Este pe veci adevărat că trecutul este imposibil de schimbat, şi că numai viitorul poate fi modificat prin intermediul creativităţii sinelui lăuntric în momentul prezent.
(1221.2) 111:5.1 Făcând voia lui Dumnezeu, o creatură nu face nici mai mult nici mai puţin decât să îşi arate bunăvoinţa de a împărtăşi viaţa sa interioară cu Dumnezeu - chiar Dumnezeul care a făcut posibilă viaţa acestei creaturi, cu valorile ei şi cu înţelesurile ei interioare. A împărtăşi, înseamnă a fi asemeni lui Dumnezeu - divin. Dumnezeu împărtăşeşte totul cu Fiii Eterni şi cu Spiritul Infinit; şi aceştia, la rândul lor, împărtăşesc toate lucrurile cu Fiii divini şi cu Fiicele-spirite ale universurilor.
(1221.3) 111:5.2 Imitarea lui Dumnezeu este cheia perfecţiunii. Secretul supravieţuirii şi al perfecţiunii în supravieţuire este să faci voia sa.
(1221.4) 111:5.3 Muritorii trăiesc în Dumnezeu, şi Dumnezeu a vrut aşadar să trăiască în muritori. Aşa cum oamenii i se încredinţează lui, tot aşa şi el, primul, a încredinţat o parte din el însuşi oamenilor pentru a-i însoţi. El a consimţit să trăiască în oameni şi să locuiască în ei supunându-se voinţei umane.
(1221.5) 111:5.4 Pacea în viaţa prezentă, supravieţuirea în moarte, perfecţiunea în viaţa următoare, serviciul în eternitate, toate acestea sunt înfăptuite (în spirit) încă de acum, când personalitatea creată consimte - alege - să supună voinţa creaturii voinţei Tatălui. Cât despre Tată, el a ales deja să subordoneze un fragment din el însuşi voinţei personalităţii creaturii.
(1221.6) 111:5.5 Această alegere a creaturii nu este o lepădare a voinţei. Ea este o consacrare a voinţei, o expansiune a voinţei, o glorificare a voinţei, o perfecţionare a voinţei. O asemenea alegere înalţă voinţa creaturii de la nivelului de semnificaţie temporală la acea stare superioară în care personalitatea fiului creat comunică cu personalitatea Tatălui-spirit.
(1221.7) 111:5.6 Alegerea de a face voia Tatălui este descoperirea spirituală a Tatălui-spirit de către omul muritor, chiar dacă trebuie să se scurgă o perioadă din viaţă înainte ca fiul creat să poată efectiv să se menţină în prezenţa reală a Dumnezeului Paradisului. Această alegere nu constă atât de mult într-o negare a voinţei creaturii - „facă-se nu voia mea, ci voia ta” - cât mai degrabă într-o afirmare a creaturii: „este voinţa mea ca voia ta să se facă”. Dacă această alegere este decisivă, fiul care-l alege pe Dumnezeu va ajunge, mai devreme sau mai târziu, la uniunea interioară (fuziunea) cu fragmentul de Dumnezeu care locuieşte în el. Deşi se perfecţionează, acest acelaşi fiu va găsi satisfacţia supremă a personalităţii într-o comuniune adoratoare dintre personalitatea omului şi personalitatea Autorului său, două personalităţi ale căror atribute creatoare s-au unit pentru totdeauna într-o reciprocitate de expresie liber voită - naşterea unei alte asocieri eterne dintre voinţa omului şi voinţa lui Dumnezeu.
(1221.8) 111:6.1 Multe dificultăţi temporale ale muritorilor provin din dubla lor relaţie cu cosmosul. Omul este o parte a naturii - el există în natură - şi, totuşi, el este capabil de a transcende natura. Omul este finit, dar el este locuit de o scânteie a infinităţii. Această situaţie dublă nu oferă numai un potenţial pentru rău, ci ea generează şi numeroase situaţii sociale şi morale impregnate de multe incertitudini şi de o mulţime de griji.
(1222.1) 111:6.2 Curajul cerut pentru învingerea naturii şi pentru transcenderea sinelui este un curaj care poate sucomba înaintea tentaţiilor orgoliului. Muritorul capabil să îşi depăşească sinele poate ceda tentaţiei de a deifica conştiinţa sa de sine. Dilema umană rezultă din dublul fapt că omul este aservit naturii, şi în acelaşi timp, el posedă o libertate unică - libertatea de alegere şi de acţiune spirituale.
(1222.2) 111:6.3 Pe nivelele materiale, omul se găseşte subordonat naturii, în vreme ce, pe nivelele spirituale, el triumfă asupra naturii şi a tuturor elementelor temporale şi finite. Un asemenea paradox este inseparabil de tentaţii, de rău potenţial şi de erori de decizie - el este opera Fiilor săi divini - şi trebuie deci să fie bun. Întrebuinţarea greşită a finitului, deformarea şi pervertirea sa, sunt cele care dau naştere răului şi păcatului.
(1222.3) 111:6.4 Spiritul poate să domine mintea; tot astfel, mintea poate să controleze energia, dar ea nu poate să o facă decât prin propria sa manipulare inteligentă a potenţialurilor de metamorfoză inerente nivelului matematic al cauzelor şi al efectelor din domeniile fizice. Controlul energiei nu este inerent minţii creaturii; el este o prerogativă a Deităţii, dar mintea creaturii poate să manipuleze energia, şi o manipulează efectiv exact în măsura în care ea a devenit stăpâna secretelor energiei universului fizic.
(1222.4) 111:6.5 Când omul doreşte să modifice realitatea fizică, fie că este vorba de el însuşi, fie că este mediul său înconjurător, el reuşeşte acest lucru în măsura în care a descoperit modul şi mijloacele de a controla materia şi de a dirija energia. Fără ajutor, mintea este neputincioasă în a influenţa orice este material, în afară de propriul său mecanism fizic de care este inevitabil legată. Însă, prin folosirea inteligentă a mecanismului corporal, mintea poate să creeze alte mecanisme, chiar şi raporturi de energii şi relaţii vii, în mijlocul cărora această minte poate să controleze tot mai bine şi chiar să domine nivelul său fizic în univers.
(1222.5) 111:6.6 Ştiinţa este sursa faptelor, şi mintea nu poate să opereze în absenţa faptelor. În edificarea înţelepciunii, faptele sunt pietrele cioplite prinse cu cimentul experienţei vieţii. Omul poate să găsească iubirea lui Dumnezeu fără fapte şi să descopere legile lui Dumnezeu fără iubire, dar niciodată nu poate începe să aprecieze simetria infinită, armonia celestă şi splendida plenitudine a naturii care include cu totul Prima Sursă-Centru înainte de a fi găsit legea divină şi iubirea divină, şi de a le fi unificat experienţial în propria sa filozofie cosmică în evoluţie.
(1222.6) 111:6.7 Expansiunea cunoaşterii materiale permite o mai mare apreciere intelectuală a înţelesurilor ideilor şi a valorilor idealurilor. O fiinţă umană poate să găsească adevărul în experienţa sa interioară, dar ea are nevoie să cunoască clar faptele pentru a aplica descoperirea sa personală a adevărului în cerinţele brutal de practice ale vieţii de toate zilele.
(1222.7) 111:6.8 Este întru totul natural ca omul să fie chinuit de sentimente de nesiguranţă atunci când se vede inextricabil legat de natură, în vreme ce el posedă puteri spirituale care transcend în întregime toate lucrurile temporale şi finite. Numai încrederea religioasă - credinţa vie - poate să susţină omul în mijlocul acestor probleme dificile şi tulburătoare.
(1223.1) 111:6.9 Dintre toate primejdiile care iau cu asalt natura muritoare a omului şi pun în pericol integritatea sa spirituală, orgoliul este cel mai mare. Curajul este valoros, dar egoismul este vanitos şi sinucigaş. O încredere rezonabilă în sine nu este ceva deplorabil. Aptitudinea omului de a se transcende este singurul lucru care îl distinge de regnul animal.
(1223.2) 111:6.10 Orgoliul este amăgitor, îmbătător, şi generează păcatul, fie că este la un individ, fie că este la un grup, o rasă, sau naţiune. Este literalmente adevărat că „orgoliul merge înaintea ruinei”.
(1223.3) 111:7.1 Incertitudinea însoţită de încredere este esenţa aventurii Paradisului - incertitudinea faţă de timp şi minte, incertitudinea legată de evenimentele derulării ascensiunii spre Paradis; încrederea în spirit şi în eternitate, încredere în încrederea fără rezerve a fiului creatură în compasiunea divină şi iubirea infinită a Tatălui Universal; incertitudinea în calitate de cetăţean neexperimentat al universului; încrederea ca fiu ascendent în locuinţele universale ale unui Tată infinit de puternic, de înţelept şi de iubitor.
(1223.4) 111:7.2 Pot eu să vă îndemn să vă îndreptaţi atenţia către ecoul îndepărtat al apelului fidel pe care Ajustorul îl adresează sufletului vostru? Ajustorul interior nu poate nici să oprească, nici chiar să schimbe din punct de vedere material lupta inerentă carierei voastre în timp; Ajustorul nu poate să reducă necazurile vieţii voastre din cursul călătoriei voastre în această lume în care vă zbateţi. Locuitorul divin nu poate decât să se abţină cu răbdare, în timp ce voi duceţi lupta vieţii aşa cum este ea trăită pe planeta voastră. În schimb, în cursul muncilor şi frământărilor voastre, ale luptelor şi ale durerilor voastre, voi aţi putea, dacă aţi dori acest lucru, să îi îngăduiţi bravului Ajustor să lupte cu voi şi pentru voi. Voi aţi fi atât de mult încurajaţi şi inspiraţi, pasionaţi şi intrigaţi, doar dacă aţi vrea să permiteţi Ajustorului să prezinte constant tabloul adevăratului mobil, al ţelului final şi a veşnicei intenţii a acestei întregi grele lupte ascendente cu problemele obişnuite ale prezentei voastre lumi materiale.
(1223.5) 111:7.3 De ce nu ajutaţi voi Ajustorul în sarcina lui care constă în a vă arăta contraponderea spirituală a tuturor acestor eforturi materiale îndârjite? De ce nu-i permiteţi Ajustorului să vă fortifice cu ajutorul adevărurilor spirituale de putere cosmică, în timp ce vă luptaţi contra dificultăţilor temporale ale existenţei creaturilor? De ce nu încurajaţi voi ajutorul divin în a vă îmbărbăta arătându-vă clar panorama eternă a vieţii universale, în timp ce consideraţi cu perplexitate problemele ceasului care trece? De ce refuzaţi să fiţi iluminaţi şi inspiraţi de punctul de vedere al universului, în timp ce vă osteniţi în mijlocul piedicilor timpului şi vă zbateţi în labirintul de incertitudini care iau cu asalt călătoria vieţii voastre muritoare? De ce să nu permiteţi Ajustorului să vă spiritualizeze gândurile, chiar dacă picioarele voastre trebuie să păşească pe cărările materiale ale eforturilor pământeşti?
(1223.6) 111:7.4 Rasele superioare ale Urantiei sunt amestecate într-un mod complex. Ele sunt un amestec de numeroase rase şi neamuri de origini diferite. Această natură compusă face dificil Veghetorilor să lucreze eficient în cursul vieţii, şi complică net problemele Ajustorului şi ale păzitorului serafic după moarte. Nu cu mult timp în urmă, eu mă găseam pe Salvington, şi am auzit un păzitor de destin prezentând o expunere formală pentru a scuza dificultăţile întâmpinate în slujirea sa pe lângă subiectul său uman. Acest serafim zicea:
(1223.7) 111:7.5 ”O mare parte a dificultăţilor mele proveneau din interminabilul conflict dintre cele două naturi ale subiectului meu: imboldul ambiţiei contrat de indolenţa animală; idealurile unui popor superior barate de instinctele unei rase inferioare; intenţiile elevate ale unei minţi elevate care întâmpină antagonismul impulsurilor ereditare primitive; vederile pe termen lung ale unui Veghetor prevăzător contracarate de îngustimea vederilor unei creaturi a timpului; planurile progresive ale unei fiinţe ascendente modificate de dorinţele şi de poftele unei naturi materiale; străfulgerările de inteligenţă universală anulate de imperativele energetice chimice ale unei rase în evoluţie; emoţiile unui animal care se opun presiunii îngerilor; pregătirea unui intelect anihilat de tendinţele instinctului; experienţa individului care se izbeşte de predispoziţiile acumulate ale rasei; ţelurile aceluia mai bun dominate de impulsul celui mai rău; zborul geniului neutralizat de greutatea mediocrităţii; progresul celui bun întârziat de inerţia celui rău; arta frumosului pângărită de prezenţa răului; vioiciunea sănătăţii neutralizată de astenia cauzată de boală; izvorul credinţei poluat de otrăvurile fricii; sursa bucuriei făcută amară de apele amărăciunilor; veselia anticipării deziluzionată de amărăciunea realizării; bucuriile vieţii mereu ameninţate de tristeţile morţii. Ce viaţă, şi pe ce planetă! Şi totuşi, din cauza indemnului şi a sprijinului mereu prezente ale Ajustorului Gândirii, acest suflet a atins un mare grad de fericire şi de succes, şi se înalţă încă de acum în sălile de judecată ale lumilor palat.”
(1224.1) 111:7.6 [Prezentat de un Mesager Solitar al Orvontonului]

http://www.urantia.org

Ţiganii corturari mănâncă ştir, nu o citesc pe Steer. Legea vaccinării obligatorii se vrea impusă în România printr-o masivă manipulare!


Legea vaccinării, în forma actuală, este o afacere de sute de milioane de euro pentru producătorii de vaccinuri! Așa că nu este de mirare că mafia vaccinurilor speculează orice prilej și îl transformă în argument pentru a înspăimânta populația și a forţa adoptarea legii vaccinării obligatorii. Stopată de valul de bebeluşi morţi în Argeş în urma vaccinării cu HEXAXIM, pe fondul exacerbării emoţionale în cazul Oprea, s-a produs ulterior o altă manipulare în care au fost introduși trei copii de romi corturari morți din „cauza nevaccinării”.

Nerozii au găsit şi criminala din cauza căreia au murit cei trei copii: Olivia Steer, cea mai cunoscută militantă antivaccinare. Asta după ce la precedentele „pandemii”, cozile de topor ale Big Pharma, mai ales Marele Maestru Streinu Cercel, au înspăimântat lumea cu cifre îngrozitoare de morţi în România, „doctorul aviară” spunând că această gripă va ucide două milioane de români. Într-un prim val al pandemiei, adică în primele 4 - 5 luni, se vor îmbolnăvi până la 4 milioane de români, iar 2 milioane dintre aceştia vor muri. Reţineţi cifra de morţi: 2 milioane!
La gripa porcină, acelaşi expert: „Scenariul ăsta cu 20.000 de morţi? Este una din variantele oficiale, dar e minim, asta e mizilic. Să zicem bogdaproste dacă ne va da cineva vaccin în această perioadă; o să avem 5 - 6 săptămâni de infecţie cu potenţial sever”, a declarat Adrian Streinu Cercel, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.
Asta după ce tot el a minţit publicul şi l-a înspăimântat prin instrumentalizarea cazului actorului Toni Tecuceanu, despre care a spus că a murit de gripă porcină, când el murise din cauza unei infecţii intraspitaliceşti, ca o ironie a sorţii, chiar în spitalul în care munceşte pentru sănătatea naţiunii specialistul Streinu Cercel.
Vârful de lance la această manipulare cu copiii romi a fost ca de obicei Hotnews, folosit până la refuz în diversiunile sale de mafia corporatistă a Big Pharma. Titlul este revelator: „Epidemie de rujeolă în România din cauza nevaccinării.”
Patternul este acelaşi ca şi în cazul „pandemiilor” anterioare, în care au murit mai puţini oameni decât în accidentele auto în acelaşi interval de timp. Interesant este că se recunoaşte faptul că cele trei cazuri de deces au survenit la copii sub vârsta de 1 an, adică sub vârsta la care se efectuează vaccinarea împotriva rujeolei (vaccinul ROR)”, deci copiii nu aveau cum să fie vaccinaţi.
Focarele de rujeolă identificate la graniţa dintre judeţele Bistriţa Năsăud şi Cluj au apărut în comunităţi de romi cu populaţie migratoare şi în care copiii nu au fost vaccinaţi.
Păi, de când ţiganii corturari o citesc pe Olivia Steer?!
Manipularea este grosieră. În plus, sunt medici importanți care au scris cărţi în care se pune problema exploziei de autism şi a altor boli care au făcut ravagii între copiii de astăzi, de exemplu, cea apărută anul trecut, scrisă sub egida unui expert israelian în imunologie, prof. Yehuda Shoenfeld.
Este vorba de un tratat de imunologie aplicată – Vaccinurile şi autoimunitatea – la care au contribuit nu mai puţin de 77 de autori, medici provenind dintr-un spectru foarte larg de specializări medicale. Vaccinurile şi autoimunitatea are 37 de capitole structurate în trei părţi şi exprimă un adevăr dramatic: oameni sănătoşi, mai ales copii, fac boli autoimune după (şi prin) administrarea unui vaccin: lupus, vasculite, artrită reumatoidă, boli de ţesut conjunctiv nediferenţiate, purpura trombocitopenică, boală celiacă etc.
Este un tratat, o lucrare ştiinţifică, evident marginalizată de mafia Big Pharma, care a arătat că este în stare să şi ucidă ca să-şi pună planurile în aplicare.
Vaccinarea obligatorie este o lege de abator, nazistă, în care toţi copiii din România vor fi supuşi unui regim de crescătorie de animale, cu vaccinuri făcute industrial.
Este o lege absolut inacceptabilă, unică în Europa prin extinderea numărului de vaccinuri (vaccinarea obligatorie mai există în ţări producătoare de vaccinuri, Franţa şi Italia, dar la un număr scăzut de vaccinuri), făcând din România aceeaşi ţară în care experimentele sociale sunt norma, totul fiind făcut ca în colonie profitul să fie maximizat.
Vaccinuri şi servicii secrete, aceasta este reţeta de succes a globalismului în România.
Pentru cei care încă mai visează, reamintim că Bill Gates, un sponsor mondial al vaccinării în lumea a treia, recunoaşte folosirea vaccinării pentru scăderea populaţiei cu 10 - 15%, zice-se pentru „salvarea planetei”.
Hitler nu a murit încă!


Citiţi şi:

yogaesoteric
20 aprilie 2017

joi, 13 aprilie 2017

Ştire șoc: Toţi americanii vor primi un implant cu microcip în 2017


Conform unui reportaj NBC, în 2017 tuturor americanilor li se vor implanta microcipuri. Dispozitivele vor ajuta autorităţile să identifice cetăţenii aproape instantaneu. Această tehnologie va permite, de asemenea, să se verifice dacă oamenii chiar sunt cine declară ei că sunt.
Însă mulți oameni, pe bună dreptate, sunt foarte îngrijoraţi în privința acestor microcipuri. Mai exact, mulţi consideră că microciparea RFID (identificare cu ajutorul unei frecvenţe radio) va da guvernului prea multă putere, permiţând monitorizarea oricărei mişcări a cetăţenilor. Ȋn unele state americane, precum Virginia de exemplu, s-au făcut demersuri legislative pentru a bloca această iniţiativă extrem de controversată.
Se pare că un cip RFID care poate fi implantat la nivelul creierului a fost deja dezvoltat și a fost testat pe mai multe fiinţe umane.
S-a anunțat că folosirea microcipului a fost menționată în proiectul de lege 4872 al Camerei Reprezentanţilor sub numele “Registrul naţional de aparatură medicală” care menţionează despre “aparatul de categoria a II-a ce e implantabil”. Iar acest proiect de lege a fost aprobat. Citiţi Ghid special de control a aparaturii de categoria a II-a pentru angajaţii FDA  (administraţia alimentară şi farmaceutică).
Odată cu implantarea unui microcip RFID, fiecare pas pe care îl veți face poate fi urmărit. Dreptul la viață privată este serios amenințat sau chiar complet eliminat. Mulţi consideră că, prin aceste cipuri, guvernul poate monitoriza alimentaţia şi resursele materiale ale cetățenilor. Mai mult chiar, există temeri că, în condițiile în care statul devine din ce în ce mai autoritar, prin intermediul acestor microcipuri, oamenii care nu se supun normelor impuse pot fi chiar eliminați. 


yogaesoteric
12 aprilie 2017


marți, 11 aprilie 2017

TREI ZILE DE POST CU APĂ, începând din seara de marți, 11 aprilie

În perioada 11-14 aprilie 2017, cu susținerea subtil telepatică a lui Grieg, se vor ține 3 ZILE CONSECUTIVE DE POST CU APĂ în demersul de a ne apropia de Dumnezeu și de a ne însănătoși, prin credință intensă și constantă în Dumnezeu.
Postul începe marți seara, 11 aprilie 2017, la ora 22:30 (când se face consacrarea), și se încheie vineri seara, 14 aprilie 2017, la ora 22:30.
Consacrarea se va face în fiecare zi la aceeași oră, 22:30. După ce se va rosti de 21 de ori rugăciunea „Doamne Dumnezeule, miluiește-mă!”, se va folosi următoarea formulă de CONSACRARE:
Consacru aici și acum, în mod total și necondiționat, roadele acestor trei zile de post negru lui Dumnezeu și Îl implor cu umilință, cu iubire și cu credință deplină pe Dumnezeu Tatăl ca, dacă este cu putință, să scurteze zilele eventualelor suferințe de orice natură ar fi ele și să îndepărteze de la mine acest eventual pahar al suferințelor ce au fost sau sunt cauzate de bolile știute și neștiute pe care le am. Îl rog, Îl implor pe BUNUL DUMNEZEU să facă prin, ATOTPUTERNICIA SA, astfel încât în ființa mea să fie captată și să se acumuleze din abundență atât energia subtilă și sublimă a ATRIBUTULUI SĂNĂTĂȚII DUMNEZEIEȘTI, cât și energia subtilă și sublimă a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC A REGENERĂRII DUMNEZEIEȘTI.
Eu, cel care aspir din răsputeri să fiu robul Tău, știu deja că atunci când cer cu credință și cu speranță îndreptățită ajutorul Tău DUMNEZEIESC, acest ajutor tainic mi se va oferi după cum merit, și astfel voi primi ceea ce cer. Dacă tot ceea ce Îți cer acum și aici nu este cu putință, accept cu umilință toate acestea și Te implor ca întotdeauna să se facă numai și numai voia Ta; precum se face în cer, tot așa să se facă și aici, pe pământ în ființa mea. 
Te implor ca întotdeauna să mă miluiești, după marea mila Ta. 
Slavă Ție, Tată Ceresc, 
Slavă Ție, Tată Ceresc, 
Slavă Ție, Tată Ceresc,
Amin, Amin, Amin!
Se recomandă să se realizeze meditații cu BIJA MANTRA pe VISHUDDHA CHAKRA (de cel puțin 3 ori, minim 20 de minute), tehnici de PRANAYAMA, YOGA NIDRA și două meditații (zilnic, timp de 30 de minute) cu următoarele atribute dumnezeiești:
Miercuri, 12 aprilie 2017
09:30-10:00 Atributul dumnezeiesc al CREDINȚEI dumnezeieşti,
19:30-20:00 Atributul dumnezeiesc al REGENERĂRII dumnezeiești,
Joi, 13 aprilie 2017
09:30-10:00 Atributul dumnezeiesc al IUBIRII dumnezeieşti,
19:30-20:00 Atributul dumnezeiesc al IERTĂRII dumnezeiești,
Vineri, 14 aprilie 2017
09:30-10:00 Atributul dumnezeiesc al OPTIMISMULUI dumnezeiesc,
19:30-20:00 Atributul dumnezeiesc al SĂNĂTĂȚII PERFECTE dumnezeiești.
În fiecare zi, la ora 12:30, se vor lua câte un gram de tămâie, unul de smirnă și unul de busuioc (sau doar un gram din ceea ce avem, din cele 3 enumerate). 
Tămâia și smirna nu trebuie mestecate, ci se înghit direct, cu apă. Este bine ca smirna să fie spălată în prealabil.

Apa de băut pe care o vom consuma în cele trei zile de post va fi binecuvântată de 21 de ori.
Se pot continua tratamentele cu plante de leac.
Este bine să se știe încă de la început că postul negru nu este DELOC recomandat persoanelor subponderale, cu o vitalitate scăzută, hipotensive, cu carenţe grave de minerale şi vitamine. În aceste cazuri, sunt de preferat FIE curele cu sucuri de legume, FIE curele cu sucuri de fructe. (Curele nu se amestecă – alegeți ori cura cu suc de fructe, ori pe cea cu suc de legume.)
Acest demers spiritual este opțional: se adresează doar celor care doresc să participe.

Download muzica pentru meditații.yogaesoteric
11 aprilie 2017